Mobirise web page builder software

HOE HET ALLEMAAL BEGON...

In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw droomde Luc er van om een sociaal geïnspireerd initiatief op te starten ‘met een boot’. Hij kon na enig zoekwerk de ‘Pierre’, een tot bunkerboot omgebouwde zeilklipper, aankopen. 

Het was meteen duidelijk dat de restauratie geen sinecure zou worden en een hele tijd in beslag zou nemen. Gelukkig kon hij, over alle moeilijkheden en tegenslagen heen, rekenen op heel wat niet aflatende hulp.

Niet alleen vanwege een groep jongeren uit een arbeidszorgproject en enkele jongeren in een POS-situatie maar ook vanwege vrienden, kennissen, familie en collega’s die elk op hun beurt wel ergens handig in waren, het hart op de juiste plaats hadden of reeds hadden verloren aan de bootjeswereld. 


ONTSTAAN VAN REVOS vzw

Bijna als vanzelfsprekend groeide hieruit een vereniging met een sterke dynamiek die sedertdien al meer dan 30 jaar gedragen wordt door … dromers die veel doen. 

Een samenwerking met Oikoten vzw en nog andere instellingen die voor jongeren een kans wilden creëren om (terug) aan te sluiten bij het maatschappelijk gebeuren, bracht de T’ai in de eerste jaren na de restauratie naar Zweden en Zuid-Frankrijk. 

Later kwam de T’ai terug naar Antwerpen van waaruit sedert reeds meer dan 20 jaar tochten georganiseerd worden voor één of meerdere dagen op de Schelde en in Zeeland. 


SOCIAAL ENGAGEMENT

Gaandeweg werd het initiatief uitgebreid naar allerlei kansengroepen. Dat was nodig omdat helaas heel wat mensen in de maatschappij niet vanzelfsprekend kunnen aansluiten bij het reguliere vrijetijdsaanbod. 

De samenwerking met professionele organisaties die een oplossing zochten voor deze problematiek resulteerde er in, dat sommige deelnemers ook tijdens het werkjaar opgenomen werden en worden in de werking van Revos vzw. Ze zorgen samen met de vrijwilligers van Revos vzw voor het winteronderhoud van de boot en genieten van de waardering die ze daarvoor krijgen. 

Doorheen de jaren wisselde de actieve ploeg medewerkers al naargelang hun persoonlijke situatie en andere verplichtingen maar steeds stonden er nieuwe companen klaar om dit initiatief te trekken en te dragen.


SECRETARIAAT
Gloriantlaan 55 Bus 27
B-2050 Antwerpen

Telefoon: +32 3 290 48 95

CONTACTGEGEVENS

Email: info [à] revos.be
Bank: BE77 0011 3789 1842
BTW: BE 0425.275.318

LIGPLAATS

  • Kattendijkdok-Oostkaai 20
  • B-2000 Antwerpen 
  • Nabij de Mexicobruggen


GPS coördinaten:

51°14’11” N (Noorderbreedte)

4°24’29” E (Oosterlengte)